Symbiossis

Stowarzyszenie SYMBIOSSIS na rzecz zwierząt 

Stowarzyszenie powołane zostało przez Komitet Założycielski w dniu 06 czerwca 2006r. w Gliwicach z WIELKIEJ  MIŁOŚCI  DO ZWIERZĄT  BEZDOMNYCH, TROSKI O NIE  I  ICH  OPIEKUNÓW.

Zostaliśmy zarejestrowani w KRS pod nr 0000273180

piesekNadano nam NIP 6312516389 REGON 240582654

Nr konta bankowego: PL 28 1050 1298 1000 0090 3044 4427
ING BANK SLASKI O/KATOWICE
_

Misją Symbiossis jest propagowanie humanitarnych postaw i właściwych relacji człowiek – zwierzę, opartych na poszanowaniu życia w każdej jego postaci.

Głównym celem statutotwym Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności charytatywnej edukacyjno - oświatowej ukierunkowanej na:

- pomoc i właściwą opiekę zwierzętom niczyim i ich opiekunom,
- zmniejszenie  populacji zwierząt niczyich poprzez ich sterylizację,
- znajdowanie dla nich wszystkich szczęśliwych domów,
- edukację o korzyściach płynących z kontaktu ze zwierzętami.
- ochronę i pomoc osobom pokrzywdzonym przez zwierzęta,
- ochronę środowiska,
- zwalczanie  bezdomności zwierząt,

Cele te będą realizowane poprzez współpracę z:
- Urzędem Miejskim,
- Radą Miasta,
- Policją,
- Strażą Miejską,
- Administracjami, Spółdzielniami, Wspólnotami Mieszkaniowymi,
- Gminami,
- Stowarzyszeniami i Fundacjami o podobnych celach statutowych,
- Wolontariuszami.

Copyright 2007, Stowarzyszenie Symbiossis na rzecz zwierząt